Tarikh

: 06 September 2022

Masa

: 3.00 Petang – 5.00 Petang

Lokasi

: PEDi RTP Sungai Ular

Peserta

: 10 orang

Tujuan

Melahirkan generasi yang celik IT.

Memperkenalkan komponen asas komputer serta memberi penerangan berkaitan dengan fungsi setiap komponen tersebut.

Memperkenalkan asas Microsoft Office Excel, iaitu cara membuat data berbentuk jadual.


Aktiviti

Peserta membuka Microsoft Excel untuk membuat memasukkan maklumat dalam bentuk jadual.

Gambar Di Sini