Tarikh

: 05 November 2022

Masa

: 3.00 Petang – 5.00 Petang

Lokasi

: PEDi RTP Sungai Ular

Peserta

: 11 orang

Tujuan

Memperkenalkan asas teknologi dan komunikasi kepada komuniti yang datang menggunakan perkhidmatan internet yang disediakan di PEDi RTP Sungai Ular. Menerapkan nilai-nilai murni semasa melayari laman sesawang seperti Klik Dengan Bijak. Menerangkan cara membuka laman sesawang untuk mengulangkaji pelajaran.

Aktiviti

Peserta asas ICT perlu membuat praktikal dengan cara mencari maklumat dan dikehendaki menaip perkataan di laman sesawang ulangkaji pelajaran wordwall untuk memberi pendedahan kemahiran menaip dan menggunakan cursor tetikus kepada mereka.

Gambar Di Sini