Pahang adalah satu-satunya negeri di Malaysia yang mewujudkan badan berkanun khas untuk membantu Orang Asli. ORACO atau Pahang Orang Asli Corporation menjadi 'One Stop Centre' bagi menjadikan usaha memperkasa masyarakat Orang Asli lebih komprehensif.
Selain berperanan membantu menjaga kebajikan dan memperkasakan ekonomi masyarakat Orang Asli, ORACO juga berfungsi untuk memastikan perancangan, pengurusan dan pemantauan aktiviti ekonomi yang dijalankan di atas tanah masyarakat Orang Asli boleh memanfaatkan mereka dengan sebaiknya.